вівторок, 22.06.2021

Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.06.2015 № 123 " Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку"

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

25.06.2015  № 123

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2015 р.
за № 844/27289

Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, такі зміни:

1) у главі 3 розділу ІІІ:

у пункті 3.6:

в абзаці третьому слова «(у тому числі банку) та членів виконавчого органу і наглядової (спостережної)» замінити словами «та членів виконавчого органу та наглядової»;

в абзаці п’ятнадцятому слова «/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання ним зобов’язань щодо формування статутного капіталу банку» замінити словами «юридичної особи»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«відомості про структуру власності банку згідно з додатками 1 - 3 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328, а також дані щодо інших власників, ніж власники істотної участі банку/юридичної особи (для юридичних осіб);»;

у пункті 3.7:

в абзаці третьому слова «анкети юридичної особи (у тому числі банку) та членів виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради» замінити словами «анкети юридичної особи і членів виконавчого органу та наглядової ради»;

в абзаці п’ятому слово та цифри «пункту 4.5» виключити;

в абзаці десятому слово та цифру «/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1» замінити словами та цифрами «згідно з додатками 1 - 3»;

у пункті 3.11:

в абзаці другому слова та цифри «у пункті 1.16» замінити словами та цифрами «у пункті 14 глави 2»;

в абзаці третьому слова та цифри «у пункті 1.17» замінити словами та цифрами «у пункті 15 глави 2»;

в абзаці четвертому слова та цифри «абзацами другим - шостим пункту 1.14» замінити словами та цифрами «пунктами 19 - 25 глави 3»;

в абзаці п’ятому слова та цифри «майнового стану фізичної особи, які визначені абзацами другим - четвертим пункту 1.15» замінити словами та цифрами «фінансового стану фізичної особи, які визначені пунктами 26 - 31 глави 3»;

2) у пункті 10.8 глави 10 розділу V:

в абзаці другому цифру «5» замінити цифрами «10»;

в абзаці третьому слова та цифру «початкової ціни, але не більше ніж на 5 відсотків» замінити словами та цифрами «початкової ціни, встановленої для нього для проведення першого аукціону, конкурсу, але не більше ніж на 30 відсотків».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт