субота, 12.06.2021

Постанова Правління Національног банку України від 30.07.2015 № 495 " Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства"

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.07.2015  № 495

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Відповідно до вимог статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити пункт 1.3 глави 1 після підпункту "є" новим підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) порушення вимоги щодо обмеження в частині перевищення загального обсягу купівлі безготівкових іноземних валют та банківських металів за гривні над обсягом їх продажу за власними операціями уповноваженого банку, що встановлене нормативно-правовим актом Національного банку з питань урегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України (далі - порушення обсягу купівлі іноземної валюти);".

У зв'язку з цим підпункти "ж", "з" уважати відповідно підпунктами "з", "и";

2) пункт 7.4 глави 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"повторного порушення обсягу купівлі іноземної валюти. Повторним порушенням обсягу купівлі іноземної валюти є порушення, вчинене після аналогічного порушення, за яке Національний банк за результатами попередньої перевірки застосував до банку відповідний захід впливу.";

3) у главі 9:

пункт 9.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"повторного порушення обсягу купівлі іноземної валюти.";

доповнити главу після пункту 9.22 новим пунктом 9.23 такого змісту:

"9.23. Штраф за повторне порушення обсягу купівлі іноземної валюти накладається на банк у розмірі 10 відсотків від суми перевищення за кожний день порушення, але не більше ніж 1 відсоток від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.".

У зв'язку з цим пункти 9.23 - 9.28 уважати відповідно пунктами 9.24 - 9.29.

2. Національний банк застосовує захід впливу у вигляді письмового застереження до банку, який вперше після набрання чинності цією постановою допустив порушення вимоги щодо обмеження в частині перевищення загального обсягу купівлі безготівкових іноземних валют та банківських металів за гривні над обсягом їх продажу за власними операціями уповноваженого банку, що встановлене нормативно-правовим актом Національного банку з питань урегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт