вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 30.07.2015 № 493 " Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України"

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.07.2015  № 493

Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою ефективного використання інструментів регулювання ліквідності банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до розділу V Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за № 410/16426 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Національний банк у разі потреби здійснення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України готує заявки із зазначенням основних параметрів щодо купівлі або продажу. У разі формування заявок на продаж здійснюється блокування державних облігацій України для участі в торгах, які проводяться організаторами торгівлі на підставі відповідного розпорядження, у порядку, установленому законодавством";

абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Заявки надсилаються до двох організаторів торгівлі, обсяги торгів державними облігаціями України яких за результатами здійсненого Національним банком моніторингу є найбільшими протягом останніх шести календарних місяців та з якими Національний банк уклав відповідні договори про участь у торгах державними облігаціями України. Обсяг заявок з купівлі (продажу) державних облігацій України розподіляється рівними частинами між такими організаторами торгівлі";

доповнити главу після пункту 1.3 новим пунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Банк може звернутися до Національного банку щодо здійснення операції з купівлі (продажу) державних облігацій України відповідно до пункту 2.2 глави 2 цього розділу на торгах, які проводяться організаторами торгівлі, з якими Національний банк уклав відповідний договір про участь у торгах державними облігаціями України. Договір у такому разі укладається на зазначеному банком організаторі торгівлі".

У зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.6 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.7;

2) в абзаці першому пункту 3.2 глави 3 слова "організатору торгівлі заявку" замінити словами "організаторам торгівлі заявки".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

Голова

В.О. Гонтарева

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт