п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 24.06.2015 № 594 " Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням"

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.06.2015  № 594

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2015 р.
за № 839/27284

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Відповідно до статті 16 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 16 жовтня 2001 року № 466 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі України відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів», зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2001 року за № 935/6126 (із змінами), слова «в Державній пробірній службі України» виключити.

2. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства фінансів України  з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, що додаються.

3. Управлінню державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності (Троян В.В.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.06.2015 № 594

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2015 р.
за № 839/27284

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

1. В Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі України відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 16 жовтня 2001 року № 466, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2001 року за № 935/6126 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2003 року № 500):

1) у заголовку слова «в Державній пробірній службі України» виключити;

2) у главі 1:

у пункті 1.1 слова та цифри «Положення про Державну пробірну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 461» замінити словами та цифрами «Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375»;

абзац четвертий пункту 1.3 виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

3) у главі 3:

пункт 3.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.3 - 3.9 вважати пунктами 3.2 - 3.8;

у пункті 3.4 слова «копія платіжного документа» виключити;

пункт 3.8 виключити.

4) у пункті 4.4 глави 4 слова «Голови Державної пробірної служби України» замінити словами «Міністра фінансів України»;

5) главу 5 виключити;

6) у тексті та додатках до Інструкції слова «Державна пробірна служба України» в усіх відмінках замінити словами «Міністерство фінансів України» у відповідних відмінках;

7) у додатках до Інструкції слова «Голові Державної пробірної служби України» та «Голова Державної пробірної служби України» замінити відповідно словами «Міністру фінансів України» та «Міністр фінансів України».

2. У Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 08 квітня 2013 року № 465, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1087/23619:

1) у пункті 1.2 розділу І слова «Державною пробірною службою України (далі - Пробірна служба)» замінити словами «Міністерством фінансів України (далі - Мінфін)»;

2) абзац четвертий пункту 4.1 розділу IV виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

3) у тексті Порядку слова «Пробірна служба» у всіх відмінках замінити словом «Мінфін» у відповідних відмінках;

4) у додатку 2 до Порядку слова «Голові Державної пробірної служби України» замінити словами «Міністру фінансів України», слова «у Державній   пробірній службі України» замінити словами «у Міністерстві фінансів України»;

5) у додатках 4 та 5 до Порядку слова «Голові Державної пробірної служби України» замінити словами «Міністру фінансів України»;

6) у додатках 3, 6 - 8 до Порядку слова «Голова Державної пробірної служби України (заступник Голови Державної пробірної служби України)» замінити словами «заступник Міністра фінансів України».

Начальник Управління
державної політики у сфері
пробірного нагляду
та документів суворої звітності
В.В. Троян

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт