субота, 12.06.2021

Наказ Мінагрополітики України від 01.07.2015 № 252 " Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2015  № 252

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 856/27301

Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

Відповідно до статей 7 та 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” та на виконання пункту 71 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931, що додаються.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015 № 252

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 856/27301

ЗМІНИ
до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

1. У тексті Порядку та додатках до нього слова “Державна інспекція сільського господарства України” та “Держсільгоспінспекція України” у всіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” у відповідних відмінках.

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, ввозиться в кількості, що визначається для забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення в Україні з розрахунку один зразок на один рік на одну точку досліджень. Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти.”.

3. Абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

“обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, перевищує кількість, зазначену у пункті 4 цього Порядку;”.

4. Пункт 8 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:

“Суб'єкт господарювання, що одержав підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, не пізніше 01 лютого року, наступного за роком, у якому було здійснено ввезення, письмово інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання щодо кількості ввезеного насіння та його використання (місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, подальше використання).”.

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ.М. Топчій

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт