вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 511 " Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. № 511
Київ

Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455, № 85, ст. 2412; 2015 р., № 6, ст. 127, № 30, ст. 881, № 40, ст. 1218, № 44, ст. 1398), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 511

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України

Підпункти 72, 79, 80 та 82 викласти в такій редакції:

“72) забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та Комісії Мін’юсту з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;”;

“79) здійснює регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), шляхом проведення планових і позапланових перевірок;

80) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу - нотаріусам, адвокатам, адвокатським бюро та об’єднанням, суб’єктам господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин);”;

“82) інформує Держфінмоніторинг про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу - нотаріусами, адвокатами, адвокатськими бюро та об’єднаннями, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт