вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2015 р. № 491 " Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 липня 2015 р. № 491
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня її опублікування, крім абзаців третього і четвертого пункту 1 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2016 р., та абзацу тридцятого підпункту 1 пункту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 червня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2015 р. № 491

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункти 14 та 17 Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 320 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 26, ст. 870; 2012 р., № 17, ст. 618), викласти в такій редакції:

“14. Огляд товарів може бути проведено за ініціативою декларанта або уповноваженої ним особи за погодженням з митним органом або за ініціативою митного органу у випадках, визначених статтею 338 Митного кодексу України.

Огляд, зважування, сканування товарів здійснюється у спеціально обладнаному місці на території портового оператора.

Переміщення товарів до місць проведення митного огляду, сканування, зважування здійснюється виключно з використанням технологічного транспорту портового оператора.

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства заявки на проведення огляду, зважування, сканування в електронному вигляді подаються декларантом або уповноваженою ним особою через зазначену систему.”;

“17. Охорона порту (портового оператора, митного ліцензійного складу) дає дозвіл на вивезення з території порту (термінала, складу) контейнерів за умови наявності в документах відповідних відміток підрозділу митного органу. Інформація про вивезення контейнерів з території порту (термінала, складу) надається підрозділу охорони державного кордону. У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства інформація про вивезення контейнерів з території порту (термінала, складу) надається через таку систему.”.

2. У Положенні про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 751 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2265; 2012 р., № 45, ст. 1761):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Пункт пропуску через державний кордон - спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, в аеропортах (на аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, а також спеціально виділена акваторія у морських і річкових портах, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна (далі - пункт пропуску).”;

2) абзац третій пункту 19 після слів “межі території” доповнити словами “та акваторії”;

3) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Межі території та акваторії пункту пропуску (крім місцевого та для морського сполучення), пункту контролю (крім для морського сполучення) визначаються та затверджуються наказом керівника державного органу, підприємства, установи чи організації, на земельній ділянці якого знаходиться пункт пропуску, пункт контролю, за погодженням з начальником органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться пункт пропуску, пункт контролю, та начальником відповідного митного органу.

Межі території та акваторії пункту пропуску, пункту контролю для морського сполучення на території та акваторії морського порту визначаються і затверджуються наказом начальника адміністрації морського порту (на території морського рибного порту - наказом начальника морського рибного порту, а на території морських терміналів - власниками морських терміналів) за погодженням з начальником органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого перебуває пункт пропуску, пункт контролю, та начальником відповідного митного органу.

Пункти пропуску через державний кордон, відкриті до набрання чинності Законом України “Про морські порти України” на територіях знаходження підприємств морського транспорту, на які на день набрання чинності зазначеним Законом поширюється визначення терміна “морський термінал”, продовжують функціонувати в межах територій відповідних морських портів.

Межі території місцевого пункту пропуску визначаються та затверджуються наказом начальника органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться пункт пропуску, за погодженням з органом місцевого самоврядування.”.

3. Абзац четвертий примітки до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 78, ст. 2883; 2012 р., № 40, ст. 1547) викласти в такій редакції:

“2 - товар, що підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою відповідного контролюючого органу в пункті пропуску через митний кордон України (пункт ввезення на митну територію України). У пунктах пропуску для морського сполучення - товар, що підлягає державному контролю у формі попереднього документального контролю.”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 “Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1546, № 91, ст. 3674; 2013 р., № 63, ст. 2297):

1) у Типовій технологічній схемі пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

“інформаційна система портового співтовариства - організаційно-технічна система, що дає можливість портовому співтовариству за допомогою технічних і програмних засобів накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати, обмінюватися та передавати в електронній формі інформацію і документи, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення осіб, товарів, у тому числі вантажу і багажу, і транспортних засобів, відповідає законодавству про електронний документообіг та враховує принцип “єдиного вікна” міжнародної практики, рекомендації міжнародних організацій;”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“портове співтовариство - державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, державні органи, уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, правоохоронні органи, залізничні станції, які знаходяться на території порту, портові оператори, агентські організації (морські агенти), перевізники та експедитори, інші суб’єкти господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами діяльність з транспортування або обробки товарів, контейнерів, пасажирів, багажу і транспортних засобів, яка спрямована на забезпечення виконання технологічних процесів, що здійснюються на території зазначених об’єктів, будь-яких взаємопов’язаних процесів обміну інформацією і документами щодо пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, багажу, що переміщуються ними через державний кордон.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

у пункті 7:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“перший етап - здійснення радіологічного контролю посадовою особою відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані перевізником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу. Якщо пункти пропуску для морського сполучення обладнані стаціонарними приладами дозиметричного контролю, які не належать Держекоінспекції, але відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, Держекоінспекція укладає угоди про співробітництво з власниками такого обладнання, використовує під час здійснення контролю результати вимірювань та приймає рішення про можливість пропуску товарів. У такому разі результати здійснення контролю стаціонарних приладів дозиметричного контролю повинні бути передані на пости екологічного контролю. У разі функціонування у морському порту інформаційної системи портового співтовариства результати вимірювань вносяться до такої системи. Якщо стаціонарні прилади дозиметричного контролю в пунктах пропуску для морського сполучення не фіксують перевищення природного фону випромінювання та результати вимірювань внесені в інформаційну систему портового співтовариства, радіологічний контроль вважається здійсненим та не потребує проставлення відміток про проведення радіологічного контролю на товаросупровідних (товаротранспортних) документах.”;

абзаци восьмий і дев’ятий замінити абзацами такого змісту:

“Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” з метою впровадження, забезпечення функціонування та розвитку інформаційної системи портового співтовариства:

визначає:

- структуру та формат обміну даними в інформаційній системі портового співтовариства;

- форми електронних документів;

- технічні та технологічні умови створення, впровадження і функціонування інформаційної системи портового співтовариства;

- порядок і умови підключення та використання інформаційної системи портового співтовариства;

розробляє:

- плани заходів щодо створення, впровадження та розвитку інформаційної системи портового співтовариства;

- плани заходів щодо застосування документів в електронній формі замість документів на папері;

- технологічні схеми обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства.

Зазначені документи затверджуються державним підприємством “Адміністрація морських портів України”. У разі коли документи (або зміни до них), зазначені в абзацах десятому, шістнадцятому і сімнадцятому цього пункту, стосуються виконання функцій державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вони затверджуються за погодженням з відповідними органами.

Документи, зазначені в абзацах дев’ятому - сімнадцятому цього пункту, є обов’язковими для виконання портовим співтовариством.

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства під час здійснення відповідного виду контролю державними органами за умови відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, після закінчення часу, визначеного технологічною схемою обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства, в інформаційну систему портового співтовариства автоматично вноситься позитивне рішення про результати здійснення контролю.

Інформаційна системи портового співтовариства після впровадження в морському порту використовується портовим співтовариством під час виконання операцій з товарами і транспортними засобами. Інформаційна система портового співтовариства використовується на підставі угод про інформаційне співробітництво, укладених державним підприємством “Адміністрація морських портів України” з кожним із таких державних органів і суб’єктів господарювання.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом двадцять другим;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. У пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення посадовою особою інспекції державного портового нагляду здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.

Для забезпечення безпеки мореплавства портовий оператор проводить перевірку маси брутто контейнерів, що плануються для завантаження на судно. Результати проведення обов’язкової перевірки маси брутто подаються портовим оператором морському агентові. Перевірка маси брутто контейнерів проводиться за товаросупровідними (товаротранспортними) документами, а в разі відсутності документів, що підтверджують масу брутто контейнера, проводиться його зважування за рахунок представника вантажовласника.

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відомості щодо результатів проведення перевірки маси брутто контейнерів передаються від портового оператора морському агентові з використанням такої системи.

Капітан судна (представник судновласника, морський агент, оператор морського термінала, який обслуговує яхти) заздалегідь, щонайменше за чотири години до приходу або відходу судна, звертається з використанням наявних засобів комунікації до адміністрації порту, підрозділу охорони державного кордону, митного органу та інших контролюючих органів та надає документи, передбачені Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року, для здійснення прикордонного, митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного контролю. Контроль, як правило, здійснюється документально у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до (із) порту.

У разі необхідності здійснення контролю безпосередньо на судні такий контроль здійснюється посадовими особами контролюючих органів, якими ініційовано проведення контролю на судні, без затримки вантажних операцій.

У такому разі співробітник контролюючого органу у генеральній (загальній) декларації зазначає підставу для здійснення контролю. У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства підстава зазначається у такій системі.

Екологічний контроль судна здійснюється виключно у разі, коли із судна викидаються видимі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин у районі їх скидання, що призводить до фактичного погіршення якості води.

Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства обмін інформацією і документами в електронній формі, необхідними для прийняття рішення про необхідність здійснення контролю безпосередньо на судні, між адміністрацією порту, державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, та суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, здійснюється з використанням такої системи.

Інформація про рішення, прийняті державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, щодо необхідності проведення контролю безпосередньо на судні, передається агентській організації (морському агентові).

Прикордонний, митний та інші види контролю суден закордонного плавання, розклад або графік руху яких передбачає послідовний захід у межах територіального моря і внутрішніх вод України в декілька українських портів за місцем розташування одного митного органу, здійснюються тільки під час прибуття зазначених суден із-за кордону в перший порт України, а під час вибуття - тільки в останньому порту України.”;

в абзаці другому пункту 11 слово “комісією” виключити;

абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

“Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів, у тому числі яхт, не оформлених у режим тимчасового ввезення, у пунктах пропуску не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п’ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.”;

пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами зазначених органів) про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю. У морських портах підрозділ охорони морського порту дає дозвіл на вивезення вантажів з території за наявності дозвільних відміток митного органу.

Інформація про вивезення вантажів з території морського порту надається підрозділу охорони державного кордону, а у разі наявності інформаційної системи портового співтовариства - через таку систему.”;

2) у Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженій зазначеною постановою:

абзац третій пункту 3 виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється, як правило, документально у приміщеннях митних органів.”;

в абзаці першому пункту 14 слова “та утворення комісії” виключити;

пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

“15. У разі необхідності проведення санітарно-епідеміологічного контролю на судні контролюючі органи розпочинають роботу після завершення медичного (санітарного) огляду членів екіпажу.

16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній (загальній) декларації.

Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає з використанням наявних засобів комунікації документи, передбачені Митним кодексом України, зобов’язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання за формою, встановленою Мінфіном, і зобов’язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна.

Подані документи повинні бути скріплені печаткою судна, засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном або уповноваженим працівником агентської організації (морським агентом). Посадова особа митного органу здійснює оформлення поданих документів у порядку, встановленому Мінфіном.

Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що заповнюється в установленому Мінфіном порядку.

Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі - яхти) та ввозяться (вивозяться) з метою некомерційного використання, декларуються із застосуванням декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти, форма якої наведена у додатку до цієї Типової технологічної схеми (далі - декларація яхти), з одночасним наданням зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України). У разі перебування яхти у пунктах пропуску менш як 30 днів її декларування може здійснюватися із застосуванням генеральної (загальної) декларації.

У такому випадку зазначені в абзаці другому цього пункту документи не подаються, зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання не оформлюється.

Форма декларації яхти оприлюднюється ДФС на її веб-сайті.

Допускається подання митному органові декларації яхти, заповненої англійською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову. Якщо використовується декларація яхти на паперовому носії і в полі будь-якої графи такої декларації не вистачає місця для внесення необхідних відомостей, відомості зазначаються на окремому аркуші, який є невід’ємною частиною декларації та завіряється капітаном у порядку, встановленому для декларації яхти. При цьому у відповідній графі декларації яхти вчиняється запис “Див. доповнення”. У разі електронного набору допускається за необхідності збільшення кількості рядків у відповідних розділах декларації яхти.

Декларація яхти оформлюється у трьох примірниках. Один примірник декларації яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митного органу на контролі, другий - у справах органу охорони державного кордону, а третій передається капітанові яхти для зберігання у справах судна. Декларація яхти зберігається у справах яхти, застосовується для декларування такої яхти під час вибуття за межі митної території України (повернення в Україну), здійснення її митного контролю та митного оформлення.

При цьому зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) яхти реєструється в журналі обліку зобов’язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання за номером декларації яхти.

До залишення яхтою територіального моря України декларація яхти подається посадовим особам ДФС на їх вимогу.

На вимогу посадових осіб органу охорони державного кордону та митного органу капітан яхти повинен пред’явити документ, що підтверджує право власності на яхту, та свідоцтво про право плавання під прапором держави.

За наявності декларації яхти дозволяється плавання яхти у територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перебування на пристанях, причалах і в пунктах базування (за винятком районів, закритих для плавання і перебування).

Декларування товарів, що під час стоянки залишаються на борту яхти і будуть вивезені за межі митної території України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про такі товари зазначаються у декларації яхти або декларації про припаси (суднові припаси).”;

пункт 20 виключити;

пункти 21 і 31 викласти в такій редакції:

“21. У разі здійснення митного контролю суден документально у приміщеннях митних органів представник агентської організації (морський агент) здійснює на судні пломбування кімнати для збереження зброї (сейфа), інших приміщень, в яких зберігаються підконтрольні товари, зокрема суднові запаси, лікарські засоби, валютні цінності.”;

“31. Після завершення митного контролю вибуття судна в приміщеннях митних органів та/або контролю на судні митний орган документально підтверджує пропуск транспортних засобів і товарів через митний кордон у порядку, встановленому Мінфіном.

У разі коли розклад або графік руху суден закордонного плавання передбачає послідовний захід у межах територіального моря і внутрішніх вод України у декілька українських портів за місцем розташування одного митного органу, підтвердження пропуску транспортних засобів і товарів через митний кордон здійснюється тільки під час вибуття з останнього порту України.”.

5. Пункт 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461 “Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1554; 2013 р., № 97, ст. 3578) доповнити абзацом такого змісту:

“товари переміщуються морським та річковим транспортом внутрішніми водними шляхами України та/або територіальним морем України з (до) морських та річкових портів, в яких відкриті пункти пропуску через державний кордон.”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт