четвер, 17.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 22.07.2015 № 1281/5 " Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.07.2015  № 1281/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня2015 р.
за № 881/27326

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що додаються.

2. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців забезпечити доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та Реєстраційного порталу з урахуванням вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.07.2015  № 1281/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 881/27326

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

1. В абзаці третьому пункту 3 розділу І Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3175/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 12 лютого 2014 року № 326/5), слова та цифри «частинами одинадцятою – чотирнадцятою статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами та цифрами «абзацом третім частини другої, частинами одинадцятою – чотирнадцятою статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

2. Пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5 «Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«1. Запровадити реалізацію пілотних проектів:

«Екстериторіальність подання документів» – у територіальних органах Міністерства юстиції України у Вінницькій та Київській областях, Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, Івано-Франківському міському управлінні юстиції, Калуському міськрайонному управлінні юстиції Івано-Франківської області;

«Екстериторіальність проведення реєстраційних дій» – у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві;

«Попередній розгляд документів» – у територіальних органах Міністерства юстиції України.».

3. Унести до Порядку реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«державний реєстратор 2 – державний реєстратор за місцезнаходженням/місцем проживання юридичної особи або фізичної особи – підприємця;»;

в абзаці четвертому слово «Екстериторіальність» замінити словами «Екстериторіальність подання документів»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:

«пілотний проект «Екстериторіальність проведення реєстраційних дій» – пілотний проект, який полягає в поданні документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення запису про підтвердження відомостей про юридичну особу; внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів») та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа; зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа; зміни додаткової інформації про зв’язок з юридичною особою; державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця; припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням; заяви про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи; фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу і звіту про річні фінансові результати та проведення відповідних реєстраційних дій незалежно від місцезнаходження/місця проживання юридичної особи у випадках, якщо такі документи подаються не за місцезнаходженням/місцем проживання юридичної особи, фізичної особи – підприємця;

пілотний проект «Попередній розгляд документів» – пілотний проект, який полягає у попередньому розгляді державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи документів в електронній формі, необхідних для проведення реєстраційних дій щодо внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів») та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа, та позачерговому прийнятті таких документів у паперовій формі за місцем, у дату та час, зазначені у повідомленні про результати попереднього розгляду документів;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

абзац сьомий доповнити словами «,повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Пілотні проекти «Екстериторіальність подання документів» та «Екстериторіальність проведення реєстраційних дій» не поширюються на випадки подання документів для проведення реєстраційних дій електронним документом.

У разі якщо на документи, які подані для проведення реєстраційних дій, поширюється одночасно дія пілотних проектів «Екстериторіальність подання документів» та «Екстериторіальність проведення реєстраційних дій», реєстраційні дії проводяться у рамках пілотного проекту «Екстериторіальність проведення реєстраційних дій».»;

2) назву розділу ІІ доповнити словами «під час реалізації пілотного проекту «Екстериторіальність подання документів»;

3) доповнити Порядок новими розділами такого змісту:

«ІІІ. Взаємодія державних реєстраторів 1 і 2 під час реалізації пілотного проекту «Екстериторіальність проведення реєстраційних дій»

1. Проведення реєстраційних дій здійснюється державним реєстратором 1, якому подано відповідні документи.

2. Державний реєстратор 1 передає (надсилає поштовим відправленням):

не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційної дії документи подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження/місця проживання юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державному реєстратору 2 за місцем проведення реєстраційної дії;

один раз на місяць документи, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, державному реєстратору 2 за місцезнаходженням юридичних осіб.

IV. Порядок реалізації пілотного проекту «Попередній розгляд документів»

1. Заповнення реєстраційної картки та подання документів, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», в електронній формі здійснюється за допомогою веб-сайту технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Документи в електронній формі (крім реєстраційної картки) створюються за допомогою веб-сайту технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв образи документів, з урахуванням абзаців третього – десятого підпункту 2 пункту 1 розділу ІІ цього наказу.

2. Державний реєстратор перевіряє наявність документів в електронній формі за допомогою веб-сайту технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня).

3. Під час відкриття державним реєстратором документів в електронній формі заявнику автоматично надсилається в електронній формі повідомлення про підтвердження факту одержання таких документів державним реєстратором.

4. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання документів в електронній формі у порядку черговості їх надходження:

здійснює попередній їх розгляд шляхом перевірки таких документів на відсутність підстав для залишення таких документів без розгляду;

визначає дату і час подачі цих документів у паперовій формі – у разі відсутності підстав для залишення документів без розгляду;

формує та надсилає заявнику в електронній формі повідомлення про результати попереднього розгляду документів.

5. У повідомленні про результати попереднього розгляду документів зазначаються:

дата та номер повідомлення, які присвоюються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

дата отримання документів для попереднього розгляду;

назва та ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої здійснювався попередній розгляд документів;

інформація про відсутність підстав для залишення поданих документів без розгляду або підстава для залишення таких документів без розгляду;

місце, дата та час подання документів у паперовій формі для проведення реєстраційної дії – у разі відсутності підстав для залишення документів без розгляду.

6. Прийом документів у паперовій формі, які були розглянуті у порядку, визначеному цим розділом, здійснюється державним реєстратором позачергово за місцем, у дату та час, зазначені у повідомленні про результати попереднього розгляду документів. При поданні документів у паперовій формі пред’являється повідомлення про результати попереднього розгляду документів.».

4. У наказі Міністерства юстиції України від 05 листопада 2014 року № 1849/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2014 року за № 1408/26185 (зі змінами):

назву наказу після слів «місцезнаходженням/місцем проживання яких є» доповнити словами «окупована територія та»;

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Встановити, що проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції, здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, у період її проведення забороняється.»;

пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Взяття на облік за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які змінили своє місцезнаходження/місце проживання на територію проведення антитерористичної операції до набрання чинності цим наказом, здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, до яких відповідні юридичні особи або фізичні особи – підприємці звернулися за проведенням реєстраційної дії.

Одночасно із взяттям на облік реєстраційної справи державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців складає акт про те, що відповідна реєстраційна справа в паперовому вигляді знаходиться в територіальному органі Міністерства юстиції України за попереднім місцем реєстрації.».

5. У наказі Міністерства юстиції України від 27 лютого 2015 року № 282/5 «Про запровадження реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у деяких територіальних органах Міністерства юстиції України», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2015 року за № 229/26674:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 – 7 вважати відповідно пунктами 1 – 6.

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт