п'ятниця, 25.06.2021

Ухвала Конституційного суду України від 13.05.2015 № 19-у/2015 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Будника Володимира Любомировича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої ...

 

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Будника Володимира Любомировича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 470 Митного кодексу України у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 467 цього кодексу

м. Київ
13 травня 2015 року
№ 19-у/2015

Справа № 2-20/2015

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Стецюка Петра Богдановича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни - доповідача,
Шевчука Станіслава Володимировича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Будника Володимира Любомировича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 470 Митного кодексу України у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 467 цього кодексу.

Заслухавши суддю-доповідача Шапталу Н.К. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Будник В.Л. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини третьої статті 470 Митного кодексу України (далі - Кодекс) у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 467 цього кодексу щодо того, чи є правопорушення, передбачене частиною третьою статті 470 Кодексу, "триваючим", та, залежно від цього, який строк накладання адміністративних стягнень має застосовуватися.

Необхідність в офіційному тлумаченні наведених положень Кодексу автор клопотання обґрунтовує їх неоднозначним, на його думку, застосуванням судами України у справах про порушення митних правил. Так, в одних випадках суди, враховуючи положення частини першої статті 467 Кодексу, вважали порушення митних правил, відповідальність за які передбачена частиною третьою статті 470 Кодексу, такими, що не є триваючими; в інших випадках, зокрема у справі автора клопотання, суди визнавали вказані правопорушення триваючими.

На підтвердження своєї позиції Будник В.Л. долучив до конституційного звернення копії судових рішень, у тому числі копію рішення, винесеного у справі за його позовом.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали від 28 квітня 2015 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

2.1. У Конституції України визначено коло питань, підвідомчих Конституційному Суду України, одним з яких є офіційне тлумачення Конституції України та законів України (статті 147, 150).

Зі змісту конституційного звернення вбачається, що, звернувшись до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення зазначених положень Кодексу, автор клопотання фактично намагається отримати консультацію щодо того, чи є правопорушення, передбачене частиною третьою статті 470 Кодексу, триваючим, та, залежно від цього, який строк накладання адміністративних стягнень має застосовуватися.

Однак Конституційний Суд України неодноразово вказував на те, що надання консультацій чи роз'яснень з питань правозастосування не належить до його повноважень (ухвали від 31 березня 2010 року № 15-у/2010, від 14 жовтня 2014 року № 88-у/2014).

Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Будника Володимира Любомировича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 470 Митного кодексу України у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 467 цього кодексу на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт