п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Мінекономрозвитку України від 03.07.2015 № 713 "Про затвердження Змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ..."

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2015  № 713

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 липня 2015 р. 
за № 838/27283

Про затвердження Змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14 лютого 2002 року № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 183/6471 (у редакції наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 359) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України


А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
03.07.2015  № 713

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 липня 2015 р. 
за № 838/27283

ЗМІНИ 
до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. У пункті 1.3 глави 1 слова “за згодою Держаної фіскальної служби України” виключити.

2. У главі 2:

1) пункт 2.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.8-2.14 вважати відповідно пунктами 2.7-2.13;

2) пункт 2.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.9-2.13 вважати відповідно пунктами 2.8-2.12;

3) у пункті 2.8 після слів “заступником Міністра - керівником апарату” доповнити словами “заступником Міністра - Торговим представником України”;

4) абзац четвертий пункту 2.10 виключити;

5) в абзаці першому пункту 2.11 слова “і Державної фіскальної служби України” виключити.

3. У пункті 3.2 глави 3:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“копії платіжного доручення (з оригінальною відміткою банку про сплату) про перерахування до місцевого бюджету річної плати за ліцензію;”;

2) абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим.

4. У додатку 1 до Порядку:

слова “ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ” замінити словами “код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)”;

після літер “М. П.” доповнити словами “(за наявності)”.

Директор департаменту 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності
Д. Гутенко

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт