вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 485 "Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. № 485 
Київ

Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 170 “Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 811, № 45,  ст. 1425), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 54

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 липня 2015 р. № 485

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

1. Підпункт 3 пункту 4 після слів “строк їх подання” доповнити словами “(не більш як два місяці)”.

2. В абзаці першому пункту 16 слово “шести” замінити словом “семи”.

3. У пункті 17 слово “три” замінити словом “чотири”, а слово “шести” - словом “семи”.

4. В абзаці першому пункту 18 слова і цифри “не пізніше 15 днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформації про початок роботи конкурсної комісії” замінити словами “у строк, зазначений у розміщеній на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформації про початок роботи конкурсної комісії (або змінах до такої інформації),”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт