п'ятниця, 18.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 07.07.2015 № 1160/5 "Про затвердження Змін до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації) та форм подання інформації"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2015  № 1160/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 липня 2015 р. 
за № 795/27240

Про затвердження Змін до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації) та форм подання інформації

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та пунктів 310 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації) та форм подання інформації, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту з питань банкрутства (Пономаренко В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Нетишенська О.І.) забезпечити впровадження нового програмного забезпечення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
07.07.2015  № 1160/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 липня 2015 р. 
за № 795/27240

ЗМІНИ 
до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації) та форм подання інформації

1. Розділ ІІ викласти в такій редакції:

«ІІ. Заповнення полів форм подання інформації

Форми подання інформації подаються арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) через он-лайн систему електронної звітності арбітражних керуючих.

Форма подання інформації вважається поданою з моменту підписання електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) арбітражного керуючого та надходження підписаної форми до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

В он-лайн системі електронної звітності арбітражних керуючих дозволяється використання ЕЦП тільки акредитованих центрів сертифікації ключів.».

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Усі форми подання інформації заповнюються та подаються в обов'язковому порядку у строки, зазначені в додатку до цього Порядку, залежно від стадії провадження процедури банкрутства, вчинення процесуальних дій та виконання арбітражними керуючими інших обов'язків відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Форми подання інформації повинні містити повну та достовірну інформацію.

У разі некоректного заповнення одного або декількох полів форми подання інформації або заповнення без дотримання вимог цього Порядку підписання такої форми ЕЦП є неможливим.»;

2) у пункті 3.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«при заповненні поля «Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)» у разі подання інформації не за повний місяць (наприклад, у разі подання форми протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження) вказується місяць, у якому подається відповідна форма. Якщо форма подається вперше після порушення провадження, у відповідному полі вказується місяць, у якому подається відповідна форма;»;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами третім-тринадцятим;

в абзаці шостому речення «Слово "область" або скорочення "обл." після назви області не пишеться.» та «. Поле "Область" не заповнюється у разі, якщо об'єкт розташований в обласному центрі або в містах Києві та Севастополі» виключити;

в абзаці сьомому речення «Слово "район" або скорочення "р-н" після назви району не пишеться.» та «. Поле "Район" не заповнюється в разі, якщо об'єкт розташований у районному центрі або в місті обласного значення» виключити;

в абзаці восьмому речення «. Слова "місто","село" або такі їх скорочення, як "м.", "с.", перед назвою населеного пункту не пишуться» виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«інформація, що визначає, коли і ким була заповнена форма подання інформації, міститься в електронному цифровому підписі, яким арбітражний керуючий підписує форму подання інформації.»;

абзаци дванадцятий, тринадцятий виключити.

3. У розділі IV:

1) в абзаці сьомому пункту 4.6 речення «Якщо кількість кредиторів становить понад 100 осіб, дані щодо реєстру вимог кредиторів можуть подаватися до територіального органу з питань банкрутства лише в електронному варіанті форми № 4, без заповнення зазначеного поля у паперовому примірнику.» виключити;

2) абзаци четвертий-дев'ятий пункту 4.7 виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом четвертим.

4. У формах №№ 11.123455.15.2678:

1) слова «Арбітражний керуючий», «Номер та дата видачі свідоцтва», «Дата заповнення форми», «Печатка» виключити;

2) слово «Підпис» замінити словами «Електронний цифровий підпис».

В.о. директора Департаменту 
з питань банкрутства


В.В. Пономаренко

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт