вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 03.07.2015 № 436 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.07.2015  № 436

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 15444547 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзац другий пункту 15 розділу I Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім.

2. Пункти 2 - 7 розділу IV Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 року № 806 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"2. Банк за допомогою відповідного програмного забезпечення щодня протягом періоду утримання подає Національному банку (структурному підрозділу) додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів. У разі заміни даних щоденного балансу, які впливають на розрахунок резервної бази та нормативів обов'язкового резервування, банк зобов'язаний подати оновлені статистичні дані.

3. Банк протягом двох робочих днів після закінчення періоду утримання засобами електронного зв'язку подає Національному банку (структурному підрозділу) довідку про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (додаток 1), а в разі прийняття відповідного рішення щодо формування і зберігання банками коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку - довідку про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України (додаток 2).

4. Структурний підрозділ здійснює контроль за повнотою виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування на підставі балансу банку, додаткових статистичних даних та виходячи з установленого Національним банком розміру нормативу:

щодня, порівнюючи залишки коштів на кореспондентському рахунку в період утримання із щоденним на початок операційного дня обсягом коштів, що встановлюється Національним банком для відповідного періоду утримання;

за період утримання, порівнюючи резервну базу з фактичною середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку за період утримання згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (додаток 1).

5. Структурний підрозділ здійснює контроль за формуванням і зберіганням коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку [у разі прийняття Національним банком рішення щодо формування і зберігання банками коштів обов'язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку] на підставі балансу банку та виходячи з установленого Національним банком розміру нормативу, порівнюючи залишки коштів у період утримання на окремому рахунку із сумою коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на окремому рахунку, обсяг та своєчасність їх перерахування згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України (додаток 2).

6. Структурний підрозділ на третій робочий день після періоду утримання надає відповідному структурному підрозділу Національного банку, який здійснює управління грошово-кредитним ринком, інформацію щодо достовірності звітів про залучені банками кошти і розрахунок обов'язкових резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та в разі виявлення причин недотримання банками нормативів обов'язкового резервування повідомляє про них протягом п'яти робочих днів після закінчення строку утримання.

7. Структурний підрозділ після закінчення періоду утримання подає пропозиції для прийняття відповідних рішень про застосування Національним банком заходів впливу, якщо банк порушує вимоги щодо дотримання порядку формування та зберігання обов'язкових резервів за період утримання та/або більше встановленої граничної кількості випадків (уключаючи вихідні і святкові дні) не дотримується визначеного Національним банком щоденного на початок операційного дня обсягу коштів протягом визначених періодів утримання поспіль (незалежно від дотримання ним вимог обов'язкового резервування за ці періоди утримання в цілому)".

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 09 жовтня 2014 року № 647 "Про проведення валютних операцій".

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

О.В. Писарук

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт