п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 468 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. № 468 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР

Кабінет Міністрів України постановляє:

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 липня 2015 р. № 468

ПЕРЕЛІК 
постанов Ради Міністрів УРСР, що втратили чинність

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1978 р. № 453 “Про поліпшення закупок лишків винограду у населення” (ЗП УРСР, 1978 р., № 9, ст. 74).

2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1981 р. № 121 “Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 січня 1981 р. № 27 “Про додаткові заходи по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах громадян” (ЗП УРСР, 1981 р., № 3, ст. 15).

3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1981 р. № 197 “Про заходи по зміцненню матеріально-технічної бази агрохімічної служби і підвищенню ефективності хімізації сільського господарства в 1981-1985 роках” (ЗП УРСР, 1981 р., № 7, ст. 51).

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 жовтня 1984 р. № 404 “Про заходи по поліпшенню комунального обслуговування населення у сільській місцевості” (ЗП УРСР, 1984 р., № 10, ст. 70).

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985 р. № 65 “Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва” (ЗП УРСР, 1985 р., № 3, ст. 15).

6. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1985 р. № 68 “Про дальше вдосконалення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу” (ЗП УРСР, 1985 р., № 4, ст. 19).

7. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 р. № 429“Про дальше вдосконалення управління агропромисловим комплексом Української РСР” (ЗП УРСР, 1986 р., № 2, ст. 5).

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1986 р. № 229 “Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і городництва” (ЗП УРСР, 1986 р., № 9, ст. 46).

9. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. № 364“Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва” (ЗП УРСР, 1987 р., № 12, ст. 78).

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт