п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Мінагрополітики України від 19.06.2015 № 229 "Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2015  № 229

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 липня 2015 р. 
за № 786/27231

Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України ”Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” та підпункту 7.199 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку та  алкогольних напоїв за коньячною технологією, що додаються.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства України 
19.06.2015  № 229

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 липня 2015 р. 
за № 786/27231

ВИМОГИ 
до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

1. Ці Вимоги встановлюють перелік вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та (або) алкогольних напоїв за коньячною технологією.

2. У цих Вимогах терміни вживаються згідно із Законами України “Про виноград та виноградне вино” та “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

3. Вимоги щодо виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією включають у себе необхідність суб’єкту господарювання мати:

право користування приміщеннями та обладнанням для виробництва спирту коньячного (плодового), коньяку та (або) алкогольних напоїв за коньячною технологією, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб’єкт господарювання;

спеціально обладнані приміщення (цехи) для виробництва спирту коньячного (плодового), його витримки, виробництва коньяку та (або) алкогольних напоїв за коньячною технологією, використання яких для інших цілей забороняється (крім розливу та експедиції);

кваліфікованих фахівців з коньячного виробництва;

лабораторію за місцем виробництва коньяку та (або) алкогольних напоїв за коньячною технологією, акредитовану органами виконавчої влади, уповноваженими на це відповідно до законодавства, з оснащенням необхідним діючим обладнанням та приладами для здійснення контролю за проведенням технологічних операцій, за фізико-хімічним складом, типовістю та органолептичними показниками продукції;

спеціальну нормативну та технологічну документацію з виробництва коньяку та (або) алкогольних напоїв за коньячною технологією;

технологічне обладнання (апарати подвійної згонки (шарантські, типу УПКС) та/або прямої дії (типу КУ-500), та/або безперервної дії (типу К-5М, арманьячних), або їх комбінації) для дистиляції виноматеріалів на коньячний спирт та інших дистилятів з виноградної (та іншої) сировини відповідно до вимог ТІ У 00011050-15.91.10-2:2008 “Технологічна інструкція на виробництво коньячних спиртів”;

ліцензію на виробництво спирту коньячного (плодового);

технологічну тару для витримки спиртів (дубові бочки та/або бути, та/або нержавіючі чи емальовані ємності) відповідно до вимог ТІ У 00011050-15.91.10-3:2008 “Технологічна інструкція на витримку коньячних спиртів”;

приміщення з певними умовами (температура, вологість тощо) для тривалого технологічного процесу витримки та дозрівання коньячного (плодового) спирту в технологічній тарі відповідно до вимог ТІ У 00011050-15.91.10-3:2008 “Технологічна інструкція на витримку коньячних спиртів”;

умови для здійснення технологічних операцій купажування в певному співвідношенні з компонентами, встановленими технологічними інструкціями, технологічної обробки, фільтрації купажу, розливу в пляшки готової продукції та приміщення для її зберігання відповідно до вимог ТІ У 00011050-15.91.10-4:2008 “Технологічна інструкція на виробництво та розлив коньяків України”.

Директор Департаменту 
землеробства 
та технічної політики 
в АПК
В.М. Топчій

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт