п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 471 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. № 471 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531 “Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 84, ст. 2372) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 липня 2015 р. № 471

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531

1. Абзац перший підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

“1) особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переселилися з тимчасово окупованої території, району проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації (далі - застраховані особи), мають право на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, а до завершення заходів, пов’язаних з утворенням зазначеного Фонду та його робочих органів, - робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - фонди) відповідно до пункту 6 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону за фактичним місцем проживання у порядку, встановленому правліннями фондів.”.

2. Доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Установити, що дія цієї постанови поширюється на застрахованих осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, в районі проведення антитерористичної операції або в зоні надзвичайної ситуації, але фактичне місце проживання яких розташоване на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.”.

3. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Рекомендувати правлінню Фонду соціального страхування прийняти власні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цієї постанови.”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт